Надсилайте ваші скарги. Ми опублікували вже понад 4 000 скарг та понад 1000 вирішили! 

В Сумській області попри Закон громадянам не дають дозвіл на відведення земельної ділянки

11.04.2018 11:25
2140
 
До "Електронної книги скарг України" написала наш читач Віталій, який скаржиться на чиновників із Сумьскої області, які із незрозумілих причин притримують землю, що має належати жителям. 

ОСЬ ЙОГО ЛИСТ

"Вимушений звернутися до Вас з приводу порушення моїх Конституційних прав та порушення чинного законодавства України. Річ у тім, що я вже в котрий раз не можу отримати дозвіл від Головного управління Держгеокадастру у Сумській області (надалі – Держгеокадастр) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 гектара у власність для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Недригайлівської селищної ради Недригайлівського району Сумської області. Статтею 118 Земельного кодексу України (надалі – ЗКУ) визначений порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянам. 07.11.2017 мною було направлено заяву до Держгеокадастру про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність разом з іншими необхідними документами (графічними матеріалами, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, копією паспорта та ідентифікаційного номеру). За результатами розгляду моєї заяви Держгеокадастр повідомив мене про те, що на земельну ділянку, яка планується для надання мені у власність надходив запит від інших громадян для оформлення ними земельних часток (паїв), а тому Держгеокадастр, з метою уникнення земельних спорів та непорозумінь, пропонує уточнити бажане місце розташування земельної ділянки та повторно звернутися до них з відповідним зверненням (відповідь додається). Відповідно до ч. 7 ст. 118 та ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України (надалі – ЗКУ) відповідний орган виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених ст. 122 ЗКУ розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Отже, мою заяву про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в порядку та строки встановлені ЗКУ фактично Держгеокадастром не розглянуто та рішення на підставі ч. 7 ст. 118 та ч. 3 ст. 123 ЗКУ не прийняте. А відповідь Держгеокадастру не містить висновків про його задоволення чи відмову в задоволенні та є перешкодою для реалізації моїх прав відповідно до ст. 14, ст. ст. 118, 121ЗКУ на отримання земельної ділянки у власність. 05.01.2018 мною повторно було направлено заяву до Держгеокадастру про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність разом з іншими необхідними документами (додається). За результатами розгляду цієї заяви Держгеокадастр, листом від 07.02.2018 № к-53-802/21-18 повідомив мене про те, що згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» Держгеокадастр має забезпечити здійснення до передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність розпорядження в користування (виключно шляхом проведення аукціонів) або у власність за погодженням з об’єднаними територіальними громадами (шляхом прийняття відповідною радою рішення згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Крім того, відповідно до ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування в Україні здійснюється окрім іншого на принципі колегіальності. Колегіальність – це принцип управління, при якому керівництво здійснюється не одноособово, а групою осіб, що мають рівні права й обов’язки у розв’язання питань, віднесених до їхньої компетенції. Враховуючи вищевикладене, Держгеокадастр під час прийняття рішення щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності повинно приймати до уваги позицію органів місцевого самоврядування яка базується на принципі колегіальності. З метою уникнення можливої соціальної напруги та для прийняття законного розпорядчого рішення, Держгеокадастр пропонує звернутися до Недригайлівської об’єднаної територіальної громади для отримання відповідного погодження у наданні земельної ділянки від органу місцевого самоврядування. Після цього мною 26.02.2018 було направлено заяву до Держгеокадастру (дадається) про порушення останніми моїх прав та чинного законодавства України, а саме: відповідно до ст. 8 Конституції України (далі – КУ) – Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Статтею 14 КУ передбачено, що право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Статтею 19 КУ передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 22 КУ передбачено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Згідно з ч. 6 ст. 118 ЗКУ до клопотання (заяви) додаються: графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства), забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею. А Держгеокадастр пропонує мені звернутися до Недригайлівської об’єднаної територіальної громади для отримання відповідного погодження у наданні мені земельної ділянки від органу місцевого самоврядування. Отже в ЗКУ чітко зазначено вичерпний перелік документів для одержання безоплатно у власність земельної ділянки та підстав для відмови у наданні такого дозволу. Також у відповіді на мою заяву йде посилання на ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад (пунктом 34 даної статті передбачено повноваження щодо вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин), окрім того у ст. 19 Закону України «Про землеустрій» визначено повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері землеустрою. Отже, у жодному нормативно-правовому акті на які були посилання у відповіді не йдеться про те, що сільська, селищна, міська рада повинна надавати погодження на надання земельної ділянки у власність, оскільки це не є компетенцією органів місцевого самоврядування. Відповідно до того у ч. 1 ст. 118 ЗКУ вказано, що сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. Враховуючи те, що посадовими особами Держгеокадастру у місячний термін не було надано мені чіткої та мотивованої відповіді на мою заяву (дозволу/вмотивованої відмови) у наданні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 гектара у власність для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Недригайлівської селищної ради Недригайлівського району Сумської області, чим порушено термін розгляду даної заяви відповідно до ч. 7 ст. 118, ч. 3 ст. 123 ЗКУ та ч. 2 ст. 22 Закону України «Про землеустрій» і порушено норми Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій» та рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009 справа № 1-9/2009 у своїй заяві до Держгеокадастру про порушення моїх прав законодавства України я вимагав від Держгеокадастру: - провести службове розслідування стосовно посадових/службових осіб, які винні у порушенні терміну надання чіткої та мотивованої відповіді на мою заяву (дозволу/вмотивованої відмови) у наданні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 гектара у власність для ведення особистого селянського господарства; - притягнути винних осіб Держгеокадастру до дисциплінарної відповідальності відповідно до п. «й» ч. 1 ст. 211 ЗКУ; - надати мені чітку та вмотивовану відповідь на мою заяву від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 гектара у власність для ведення особистого селянського господарства; - при розгляді моєї заяви керуватися чинним законодавством України, нормативно-правовими актами за їх юридичною силою. В результаті я не отримав жодної відповіді від Держгеокадастру про порушення моїх прав та чинного законодавства України. - Спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захситу населення, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами відділу містобудування, архітектури та комунального господарства Недригайлівської селищної ради", - написав він. [sociallocker id=10854]0993804758 або klimenkovitaliy@ukr.net[/sociallocker]
Поділитись:
Останні скарги
На що скаржаться українці і яке найкриміногенніше місто? Звіт нашого порталу
Аферистка-роботодавець купається в чужих грошах: відправляє українців до Німеччини та кидає
Лісничі вбили рідкісну тварину, а їх начальника Зеленський визнав "Заслуженим лісником України"
Роботодавець-шахрай обдурює українців у Берліні: гроші взагалі не віддає, а робочі голодують
Власниця агенства з працевлаштування відправляє українців не на роботу, а в рабство
"Обігнали Трампа": зарплати українських чиновників перевищили доходи президента США
Трудове рабство: українці працювали на заводі в Чехії безкоштовно. Грошей так і не дочекались
Міністерство освіти хоче ввести дистанційне навчання на постійну основу. Батьки шоковані
"Зупиніть свавілля поліції!": українці скаржаться на протиправні дії правоохоронців
"За 3 місяці "ЗЕленої осені" загинуло більше українських бійців, ніж за весь 2018 рік"
Стрічка